Gang hoofdkantoorOverleg op de bankOverleg bij laptop
Samenwerking in zorg binnen Zoetermeer
Samenwerking in zorg binnen Zoetermeer
 
Tekstgrootte AAA

Medische gegevens elektronisch delen

Huisartsen en apotheken uit Zoetermeer en Benthuizen wisselen elektronische medische gegevens uit. Medische gegevens bestaan uit:
- elektronische gegevens bij de apotheek over uw medicijngebruik
- elektronische gegevens bij de huisarts over uw gezondheid; het huisartsendossier

Uw medicijngebruik elektronisch delen

Tussen uw apotheek in Zoetermeer/Benthuizen en ziekenhuizen

HOE IS HET NU:
De apothekers en 't LangeLand Ziekenhuis wisselen in Zoetermeer en Benthuizen gegevens uit over uw medicijngebruik. Daardoor is informatie over uw medicijngebruik altijd bij de hand voor uw behandelend arts in 't LangeLand Ziekenhuis en kan hij makkelijk nagaan welke medicijnen u gebruikt.

Om te zorgen dat uw behandelend arts gegevens over uw medicijngebruik in mag blijven zien, wordt nu vooraf uw toestemming gevraagd. Zie ook het actuele nieuwsbericht.

HOE WORDT HET in de loop van 2014:
Uw specialisten van het 't LangeLand Ziekenhuis kunnen gegevens over uw medicijngebruik van uw apotheek alleen nog inzien als u:
-  bij de betreffende specialist onder behandeling bent èn nog belangrijker:
-  als u actief uw toestemming heeft gegeven aan de apotheek via het toestemmingsformulier om gegevens over uw medicijngebruik te laten inzien door de specialist. Hetzelfde geldt voor inzage door de ziekenhuisapotheek bij opname in het ziekenhuis. Doet u niets, dan kunnen er problemen ontstaan als u onverwacht ziek wordt of bijvoorbeeld een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis belandt.
Geeft u toestemming dan geldt deze ook voor andere ziekenhuizen en apotheken buiten Zoetermeer en Benthuizen die aangesloten zijn op de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakel Punt (LSP).

Meer informatie over LSP en over het elektronisch delen van gegevens over uw medicijngebruik vindt u in de patiëntenfolder    'Uw medicijngebruik elektronisch delen Zoetermeer - Benthuizen'
Ook kunt u via de folder 'Veel gestelde vragen' meer antwoorden vinden op uw eventuele vragen.

Tussen apotheken in Zoetermeer/Benthuizen onderling

Uw apotheek heeft gegevens over uw medicijngebruik van alle medicijnen die u heeft verkregen bij apotheken in Zoetermeer en Benthuizen, inclusief die van de Dienstapotheek Zoetermeer. Apothekers en apotheekassistentes uit de apotheken in Zoetermeer en Benthuizen en de Dienstapotheek buiten kantoortijden, kunnen onderling gegevens raadplegen over uw medicijngebruik indien noodzakelijk voor uw behandeling. U kunt bezwaar aantekenen tegen uitwisseling van gegevens over uw medicijngebruik via het bezwaarformulier.
 

Uw huisartsendossier elektronisch delen

Uw huisarts houdt gegevens over uw gezondheid bij in de computer: het elektronische huisartsendossier. Als uw huisarts ziek, vrij of op vakantie is, wordt u doorverwezen naar een waarnemer in Zoetermeer of Benthuizen of kunt u buiten kantoortijden bij dringende hulp naar de Huisartsenpost Zoetermeer.
De waarnemend huisarts en ook de Huisartsenpost Zoetermeer kunnen via de computer gegevens uit uw huisartsendossier opvragen indien u hen bezoekt.
Het gaat bij deze vorm van elektronisch delen dus om uitwisseling van gegevens uit uw huisartsendossier tussen de huisartsen uit Zoetermeer en Benthuizen onderling en om uitwisseling naar de Huisartsenpost Zoetermeer bij dringende zorg buiten kantooruren.
U kunt bezwaar aantekenen tegen uitwisseling van uw huisartsendossier via het bezwaarformulier.
Meer informatie over het elektronisch delen van gegevens uit uw huisartsendossier vindt u in de patiëntenfolder 'Uw huisartsdossier elektronisch delen Zoetermeer - Benthuizen'